Painful, But Move On …

girl-goodbye-autumnOh jo bhi mila woh kho gaya, tujhko pata hai, aisa hi sada hota hai
Jana hi tha woh jo gaya, phir to akela, aise hi bhala rota hai
Bhule jo hain tujhko unko bhul ja tu bhi
Warna mere sath yadon ke zakhm kha tu bhi
Man jaa e dil mere… Bhul ja shikve gile
Kaisi hai yeh udasi chayi, mere dil …

Got Something To Say:

Copyright © 2015. Powered by WordPress & Romangie Theme.